Privacybeleid

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING


1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN
CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING


1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. interesse. Hierna informeren wij u over de omgang met uw
persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens
zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) is Shop Name, De verantwoordelijke voor de verwerking van De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon persoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.


1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de gegevens vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.


2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins registreert of anderszins informatie naar ons verzendt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u
website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om noodzakelijk voor ons om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) COOKIES
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. apparaat. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken wij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser
zoals browser- en locatie gegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan het bestelproces te vereenvoudigen (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Voor zover individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens verwerken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het websitebezoek.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website
onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden cookies van partner cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt harde schijf (cookies van externe aanbieders). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de de omvang van de informatie die in elk geval binnen de volgende paragrafen wordt verzameld
individueel en afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. website beperkt kan zijn.

4) CONTACT OPNEMEN
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), verzamelen we persoonlijke gegevens. persoonlijke gegevens worden verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens zijn uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag of voor het leggen van
contact en de bijbehorende technische administratie. gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang in belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Doelen uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.


5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTREKENING EN VOOR CONTRACT CONTRACTVERWERKING
In overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor gegevens voor contractverwerking. Na volledige uitvoering van het contract of verwijderen van uw klantenaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving en verwijderd nadat deze termijnen zijn verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk verder gebruik van uw gegevens of als we ons het recht op verder gebruik van uw gegevens hebben voorbehouden waarover we u hieronder zullen informeren.

6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME
6.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we u regelmatig regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is
vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dat betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk  bevestigd hebt dat u instemt met de verzending van de nieuwsbrief. 
Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een bijbehorende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Wanneer u registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de Internet Service Provider (ISP) provider (ISP) en de datum en tijd van registratie op om mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen. mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te voorkomen. kunnen doen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van reclame door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een corresponderend bericht te sturen naar de in het begin genoemde controller afmelden. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de
distributielijst van de nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gebruik van uw gegevens of als we ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die gebruik van uw gegevens, die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten 

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten gelijksoortige goederen of diensten, zoals reeds gekochte goederen of diensten, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. assortiment per e-mail. Hiervoor hoeven wij geen aparte toestemming van u te uw toestemming te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons
gerechtvaardigd belang in gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als u aanvankelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen we u geen e-mail. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde te allen tijde met voor de toekomst door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de verwerking. verantwoordelijke persoon genoemd aan het begin. Hiervoor zijn alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet. 

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING
7.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf verwerking van het contract aan het transportbedrijf dat opdracht heeft gegeven tot de voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de geautoriseerde kredietinstelling,
indien dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, geven we daar hieronder expliciete informatie over. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)
- PayPal Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "kopen op rekening" of aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. PayPal behoudt zich het recht voor om voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal
behoudt zich het recht voor om een krediet controle uit te voeren. Voor dit doel worden uw betalingsgegevens indien noodzakelijk in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang Het gerechtvaardigde belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus. Het resultaat van de krediet controle met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening scorewaarden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, adresgegevens.
Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus gebruikte kredietbureaus, verwijzen we naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal hiertegen bezwaar te maken. PayPal kan echter gemachtigd blijven om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen. gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
noodzakelijk is.

Bij het kiezen van de betaalmethode "SOFORT" wordt de betalingsafhandeling verzorgd door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, gevestigd aan Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie verstrekken die u heeft verstrekt tijdens het bestelproces, samen met de informatie over uw bestelling volgens Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. De Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de betalingsafhandeling met de betaaldienstverlener SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

8) CONTACT OPNEMEN VOOR HERINNERING AAN EVALUATIE
Eigen evaluatieherinnering (geen verzending via een klantbeoordelingssysteem)
We gebruiken uw e-mailadres voor eenmalige herinnering om een evaluatie van uw bestelling te geven voor het beoordelingssysteem dat we gebruiken, mits u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS
9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing
Speciale extra douanekosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs
en zijn voor rekening van de klant.

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geïntegreerd, maar slechts als HTML-links op de pagina. Door deze integratiemethode wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina op onze website waar dergelijke knoppen aanwezig zijn, nog geen verbinding met de servers van Facebook wordt gemaakt. Als u op de knop klikt, opent zich een nieuw browservenster en wordt de pagina van Facebook geopend, waar u (indien nodig, na het invoeren van uw inloggegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plugins.

Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-EU Privacy Shield Framework, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u graag naar het privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

9.2 Op onze website worden Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt, geïmplementeerd als Shariff-oplossing.

Op onze website worden zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt, dat wordt beheerd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Um de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geïntegreerd, maar slechts als HTML-links op de pagina. Door deze integratiemethode wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina op onze website waar dergelijke knoppen aanwezig zijn, nog geen verbinding met de servers van Google+ wordt gemaakt. Als u op de knop klikt, opent zich een nieuw browservenster en wordt de pagina van Google+ geopend, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plugins.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-EU Privacy Shield Framework, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt.

Den doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacy beleid van Google: [https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/](https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/)

9.3 Op onze website wordt het Instagram-Plugin gebruikt als een Shariff-oplossing.

Op onze website worden zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van de online dienst Instagram gebruikt, die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram").

Om de bescherming van uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins geïntegreerd, maar slechts als HTML-links op de pagina. Door deze integratiemethode wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina op onze website waar dergelijke knoppen aanwezig zijn, nog geen verbinding met de servers van Instagram wordt gemaakt. Als u op de knop klikt, opent zich een nieuw browservenster en wordt de pagina van Instagram geopend, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plugins.

Instagram LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-EU Privacy Shield Framework, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt.

De doeleinden en omvang van gegevensverzameling, evenals de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Instagram, evenals uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: [https://help.instagram.com/155833707900388/](https://help.instagram.com/155833707900388/)

10) ONLINE-MARKETING

10.1 DoubleClick by Google

Deze website maakt gebruik van het online marketingtool DoubleClick by Google, dat wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("DoubleClick").

DoubleClick maakt gebruik van cookies om relevante advertenties voor gebruikers weer te geven, om rapporten over de prestaties van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze herhaaldelijk worden getoond. De verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies registreren die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Vanwege de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit gereedschap door Google worden verzameld en informeren u dienovereenkomstig op basis van onze kennis: Door DoubleClick te integreren, ontvangt Google informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres ontdekt en opslaat.

Als u niet wilt deelnemen aan dit trackingproces, kunt u cookies voor conversietracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd via https://www.google.de/settings/ads. Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Als alternatief kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance op de website www.aboutads.info informeren over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over acceptatie of het weigeren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen. Let op: als u cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-EU Privacy Shield Framework, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt.

Onder de volgende internetadres kunt u meer informatie vinden over het privacybeleid van DoubleClick by Google: https://www.google.de/policies/privacy/

10.2 Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en binnen Google AdWords van het conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). We maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen aan de hand van de gegevens van de advertentiecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentieactiviteiten zijn. Hiermee streven we ernaar om advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van advertentiekosten te realiseren.

Het cookie voor conversietracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt terwijl het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie verkregen via het conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een conversietracking-tag is geleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u deze functie blokkeren door het cookie voor Google Conversion Tracking uit te schakelen in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. We gebruiken Google AdWords vanwege ons gerechtvaardigde belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt.

Onder de volgende internetadres kunt u meer informatie vinden over het privacybeleid van Google: [https://www.google.de/policies/privacy/](https://www.google.de/policies/privacy/)

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door dit te voorkomen met een passende instelling van uw browser-software of door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: [https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de](https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de)

Let op dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

11) WEBANALYSEDIENSTEN

Google (Universal) Analytics, Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, dat echter wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen) wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die de IP-adressen anonimiseert door ze te verkorten en een directe identificatie van personen uitsluit. Door deze extensie wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat via uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browser-software te kiezen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]

Als alternatief voor het browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen. Hiermee wordt de verzameling van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst voorkomen. Houd er rekening mee dat dit opt-out-cookie alleen werkt in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: [Google Analytics deactiveren](https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU waarborgt.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Bij het eerste bezoek aan een pagina wordt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen, die cross-device wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en sessies toe te wijzen aan een enkele gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft deze ook niet door aan Google.

Die gegevensverzameling en -opslag via de gebruikers-ID kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden tegengesproken. Hiervoor moet u Google Analytics uitschakelen op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.

Sie kunnen deactivering uitvoeren met behulp van een browser-plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen, waardoor de verzameling van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (let op: dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies verwijdert in deze browser, moet u deze link opnieuw aanklikken): [Google Analytics deactiveren](https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: [https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376]

12) RETARGETING/ REMARKETING/ AANBEVELINGSRECLAME
Facebook Custom Audience via het pixelproces. Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Facebook"). Met uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentiecampagnes.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden ons dus geen inzicht in de identiteit van de gebruikers. Echter worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is, en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties weer te geven op en buiten Facebook. Er kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen voor deze doeleinden. Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Eine toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u om toestemming aan uw wettelijke vertegenwoordigers te vragen.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het privacybeschermingsniveau in de EU waarborgt.

 Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw internetbrowser instellen om in de toekomst geen cookies meer op uw computer te laten plaatsen of reeds geplaatste cookies te verwijderen. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals Facebook ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee we adverteren voor deze website in de zoekresultaten van Google, evenals op andere websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waardoor op basis van een pseudonieme cookie-ID en de pagina's die u heeft bezocht, op interesses gebaseerde advertenties mogelijk worden gemaakt. De verwerking gebeurt op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u heeft ingestemd met Google dat uw internet- en app-browsergeschiedenis wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren die u op het web bekijkt. Als u in dit geval tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatief kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance informeren over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor aanpassen via de volgende website: www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze wilt accepteren of cookies wilt weigeren voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Het niet accepteren van cookies kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

Dat klopt. Google LLC in de Verenigde Staten is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild, wat betekent dat ze zich houden aan het niveau van gegevensbescherming dat in de EU wordt vereist.

U kunt aanvullende informatie en het privacybeleid met betrekking tot advertenties en Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) RECHTEN VAN DE BETROKKENE
13.1 Het geldende gegevensbeschermingsrecht verleent u als betrokkene uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder informeren wij u over deze rechten:

Informatierecht volgens Art. 15 AVG: U heeft met name het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en eventueel relevante informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties volgens Art. 46 AVG bij de doorgifte van uw gegevens naar derde landen.

Recht op rectificatie volgens Art. 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;

Recht op verwijdering volgens Art. 17 AVG: U heeft het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken onder de voorwaarden van Art. 17 lid 1 AVG. Dit recht bestaat echter met name niet wanneer de verwerking nodig is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

Recht op beperking van verwerking volgens Art. 18 AVG: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken zolang de juistheid van uw gegevens wordt betwist, wanneer u de verwijdering van uw gegevens vanwege ongeoorloofde gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, wanneer u uw gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel of wanneer u bezwaar heeft gemaakt vanwege uw specifieke situatie, zolang het niet duidelijk is of onze legitieme gronden zwaarder wegen;

Recht op informatie volgens Art. 19 AVG: Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke heeft uitgeoefend, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met onevenredige inspanningen. U heeft het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op intrekking van verleende toestemming volgens Art. 7 lid 3 AVG: U heeft het recht om op elk moment met toekomstige werking uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een andere rechtsgrond voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking onverlet.

Recht op klacht volgens Art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERWEGENDE LEGITIEME BELANG IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET INGANG VAN DE TOEKOMST.

WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEËINDIGEN. EEN VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER MOGELIJK INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING VERBAND HOUDT MET HET VASTSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ DIT STOPPEN
DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

14) DUUR VAN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de
respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld handels- en belastingrecht).
bewaartermijnen). Na de deadline worden de relevante gegevens verzonden
routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om aan het contract te voldoen, of zijn noodzakelijk om een ​​contract tot stand te brengen en/of er is geen legitiem belang van onze kant blijft opgeslagen.