Algemene Voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door The Hair Label. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar The Hair Label. The Hair Label biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze
"Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentproviders zijn. leveranciers zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dient u geen toegang te krijgen tot de Website of gebruik de Diensten niet. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding
uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige uw minderjarige familieleden deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u in strijd handelen met wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de service. U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden. Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook diensten te weigeren. U erkent dat Uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) wordt verzonden onversleuteld wordt verzonden en (a) kan worden verzonden via verschillende netwerken en (b) wijzigingen nodig kunnen zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken,
gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt zijn alleen voor het gemak bedoeld en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Dienst te beperken. uw gebruik van de Service te beperken.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van wijzigingen op onze site.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst. Afsluiting van het contract De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopcontract af te sluiten. Een ontvangstbevestiging van uw bestelling volgt onmiddellijk na verzending door een geautomatiseerde e-mail. Deze bevestiging per e-mail is geen aanvaarding van het contract. Garantie De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.


AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN 
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons retourbeleid. Alles is in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zullen zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan een bepaald persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht geval per geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die we aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal die u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd zullen worden. Al onze producten worden rechtstreeks van onze leverancier in China naar de consument verzonden. Alle kosten zoals douanerechten en invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst vanaf of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. factuuradres/telefoonnummer dat u opgaf toen de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen inzicht, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. 

Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of
zeggenschap hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar". zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de Website is op uw eigen risico en
discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe aanbieder(s).


SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR EXTERNE LEVERANCIERS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal bevatten van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden brengen die niet gelieerd zijn aan ons. gelieerd zijn aan ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal of de websites van derden of ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van enige goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de externe provider zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de Derde Derde Partij Aanbieder.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN.
Als u bepaalde inzendingen stuurt (bijv. inzendingen voor prijsvragen) of ongevraagd creatieve ideeën stuurt,  suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen op ons verzoek, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat we de Opmerkingen kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken van de opmerkingen die u verzendt in elk medium op elk gewenst moment zonder beperking. We zijn niet en zullen niet worden verplicht om (1) alle opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we, naar eigen goeddunken naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, te controleren, te bewerken of te verwijderen, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig beledigend of obsceen materiaal zal bevatten en geen computervirussen of andere malware zal bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of anderszins misleiden ons of een derde partij met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige Commentaar geplaatst door jou of een derde partij. Eventuele speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.


ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan onze website of service informatie bevatten met typografische
fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als de informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk
op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Service of een gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum voor de Service of een
gerelateerde website mag worden gebruikt om aan te geven dat informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het u verboden om de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) het aanmoedigen van of deelnemen aan onwettige activiteit door anderen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regel, wet of plaatselijke verordening overtreden; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele
eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale
afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen uploaden of verzenden of enig ander type kwaadaardige code die wordt of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet verstoort
(h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst te verstoren of beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruikswijzen overtreedt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiksdoeleinden schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website te verstoren of te omzeilen, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of
een gerelateerde website te beëindigen in geval van schending van een van de verboden gebruikswijzen.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service of het onvermogen om de Service te gebruiken op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld
worden geleverd (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige
Inhoud (of producten) die via de Service wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden
de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.


ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING.
U gaat ermee akkoord The Hair Label en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, service providers, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of
onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover de wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden.
toegestaan door de wet, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden en een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. overige bepalingen.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de Beëindigingsdatum blijven ook na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt. Als u naar ons eigen goeddunken een bepaling of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen. en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en/of kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig worden ontzegd.


ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze Site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst. verband met de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service. en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons
(inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen te plaatsen. Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht aanvaarding van deze wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar info@thehairlabel.nl